Marián Kováčik

Pavla Mudroňa 2

955 01 Topoľčany

Tel: +421 903 466 084

e-mail: gnostik@centrum.sk

 

 
         

 

 

 

Dodacie podmienky:

Odoslaním objednávky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami:

Informácie, ktoré nám zašlete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby. Nebudú zo strany Gnostik centra vedome poskytnuté tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

Spôsob objednania a dodanie:

Výpočet biorytmickej metódy  na 18 mesiacov dopredu, spolu s podrobným návodom si môžete objednať  vyplnením a odoslaním objednávkového formulára alebo  telefonicky, na tel. 0903 466 084. Bude vám doručený poštou na dobierku  za cenu  24,90 € / 650 Kč + poštovné najneskôr do 10 dní od dátumu objednania. V prípade platby prevodom na účet Gnostik centra,  vám výpočet s návodom pošleme na váš mail najneskôr do 5 dní po obdržaní platby.

Zrušenie objednávky:

Je možné do 24 hodín po objednaní výhradne telefonicky na telefónnom čísle: 0903 466 084.

Gnostik centrum sa zaväzuje:

-       Dodať správny výpočet  na základe vašej   objednávky, v dohodnutej cene.

-       Odoslať výpočet v dohodnutej lehote.

-       Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

Objednávajúci  sa zaväzuje:

-         Prevziať objednaný výpočet.

-         Zaplatiť za objednaný výpočet dojednanú cenu.

Gnostik centrum nenesie zodpovednosť:

-    Za oneskorené dodanie objednaného výpočtu zavinené poštou, resp. expresnou    zásielkovou službou, alebo nepredvídaným zlyhaním elektronickej komunikácie.

-    Poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou.

-    Prípadné nedodanie výpočtu, ku ktorému došlo  v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Reklamácie sú vybavované:

-     Telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0903 466 084

-     Mailom na: gnostik@centrum.sk

-    S biorytmickou metódou kontroly plodnosti sa vám do rúk dostáva mimoriadne silný a účinný nástroj, ktorý vám pri správnom použití výrazne pomôže zvýšiť vašu šancu otehotnieť, alebo mať dieťa želaného pohlavia, či vyhnúť sa  neželanej ťarchavosti.

-    Rovnako ako pri aplikovaní ktorejkoľvek inej metódy na živý organizmus, aj tu však možno hovoriť len o významnom zvýšení pravdepodobnosti. Preto vám nemôžeme poskytnúť na vami požadovaný výsledok absolútnu záruku.

-    Ak by ste boli náhodou výnimkou, nevznikajú vám tým voči Gnostik centru nijaké nároky.